• Home
  • Initiatives
  • Debate Club for Teenagers (युवा वादविवाद कट्टा)

मंडळाच्या तरुण सदस्यांनो,

नमस्कार !

तुम्हाला माहित असेलच की मंडळाची मराठी शाळा गेले ३ वर्ष ५ ते १२ वयाच्या मुलांसाठी अविरत कार्यरत आहे. त्यासोबत मोठ्या मुलांसाठी काहीतरी सुरु करावे असे मराठी शाळा सुरु केल्यापासून डोक्यात होते. तो विचार आता आम्ही युवा वादविवाद कट्टा या स्वरूपात पुढे नेऊ इच्छितो.

यामध्ये तुम्हाला आवडतील रूचतील अशा विषयांवर आपण चर्चा करू. हा प्रकल्प नि:शुल्क असेल. वय वर्षे १२ ते १९ या गटातील मंडळाच्या कोणत्याही तरुण सभासदाला त्यात भाग घेता येईल. दर दुसऱ्या रविवारी ZOOM वर हि चर्चा होईल. 

कशी वाटते ही कल्पना? आवडेल तुम्हाला यायला? जर हो असेल तर +६५-९२९५७००० वर मेसेज पाठवा किंवा yuva.readers@mmsingapore.org वर मेल करा. 

भेटू या तर मग.

Download Member's App
IOS Android

Maharashtra Mandal (Singapore)

Established 1994 | UEN S94SS0093G

138, Robinson Road, #02-26, OXLEY TOWER, Singapore 068906  Fax # : 63993699

Powered by Wild Apricot Membership Software