साहित्य सहवास

साहित्याची रुची नसलेला मराठी विरळा. मराठी साहित्यप्रेमींची ही साहित्याबद्दलची असलेली आवड जोपासायला आणि वृद्धिंगत करायला मंडळाने एक नवीन उपक्रम सुरु केला आहे - म. मं. सिं. साहित्य सहवास. ह्या उपक्रमांतर्गत आपण लेख, कथा, कविता अशा विविध साहित्यप्रकारांचा आस्वाद घेतो. यात स्वरचित तसेच प्रसिद्ध व प्रतिथयश लेखकांचे साहित्य सादर ऐकण्या वाचण्यासाठी महिन्यातून एकदा हा समूह भेटतो. 

Download Member's App
IOS Android

Maharashtra Mandal (Singapore)

Established 1994 | UEN S94SS0093G

138, Robinson Road, #02-26, OXLEY TOWER, Singapore 068906  Fax # : 63993699

Powered by Wild Apricot Membership Software