• Home
  • २०१७ मोठ्यांचे मराठी नाटक : निवड चाचणी - कलाकार, बॅकस्टेज सहाय्यक आणि तंत्रज्ञांना निमंत्रण

२०१७ मोठ्यांचे मराठी नाटक : निवड चाचणी - कलाकार, बॅकस्टेज सहाय्यक आणि तंत्रज्ञांना निमंत्रण

  • Sun, May 07, 2017
  • 11:00 AM - 1:00 PM
  • Global Indian International School Queenstown, 1 Mei Chin Road

Registration


Registration is closed

नमस्कार!

दरवर्षी प्रचंड जोषात सादर होणारा आणि मराठी रसिक ज्याची विलक्षण आतुरतेने वाट पाहतात असा मंडळाचा लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणजे ‘नाटक’.

या वर्षीचे नाटक सप्टेंबर २०१७ मधे सादर होणार आहे. (कुठले नाटक? तो सस्पेन्स आहे  )

  • अभिनय तसेच बॅकस्टेज सहाय्य, संगीत, प्रकाश, नेपथ्य, वेशभूषा, रंगभूषा अशा वेगवेगळ्या कामांसाठी आपण नाव नोंदवू शकता. 
  • नाव नोंदणीसाठी महाराष्ट्र मंडळाचे सभासदत्व असणे गरजेचे आहे. 
  • नाटकात भाग घेण्यासाठी निवड चाचणीला येणे गरजेचे आहे.
  • अभिनयासाठी नाव नोंदवलेल्या सभासदांना चाचणीच्या दिवशी सादर करायचे प्रवेश/संवाद इमेलद्वारे पाठवले जातील.

निवड चाचणीचा तपशील:
तारीख: रविवार ७ मे, २०१७
वेळ: सकाळी ११ ते दुपारी १
स्थळ: ग्लोबल इंडियन इंटरनॅशनल स्कूल (GIIS), क्वीन्सटाउन कॅम्पस, १ मे चिन रोड.

भेटूया तर मग.

आपली
ममंसिं कार्यकारिणी.

Download Member's App
IOS Android

Maharashtra Mandal (Singapore)

Established 1994 | UEN S94SS0093G

138, Robinson Road, #02-26, OXLEY TOWER, Singapore 068906  Fax # : 63993699

Powered by Wild Apricot Membership Software