• Home
  • MMS Fitness कट्टा - Bollyfreak

MMS Fitness कट्टा - Bollyfreak

  • Sat, May 02, 2020
  • 6:00 PM - 7:00 PM
  • Online - Video Call

Registration


Registration is closed


नमस्कार

आपला पहिला Fitness प्रोग्राम बऱ्याच जणांना आवडला. घरातून बाहेर जरी पडता येत नसले, तरी technology चा वापर करून आपण बरीच मंडळी एकत्र आलो आणि सुमारे 1 तास व्यायामात मजा करत घालवला.

आता पुढच्या शनिवारी तयार व्हा "Bollyfreak" मध्ये भाग घ्यायला. Bollyfreak हा एक dance fitness प्रकार आहे. हा एक high cardio प्रकार असून, एका तासात सुमारे ३०० – ६०० calories खर्च होतात. हा class आपल्यासाठी घेऊन येत आहेत आपल्या सभासद मीनल बदियानी. मीनल ह्या स्वतः Zumba आणि Bollywood fitness Certified प्रशिक्षक आहेत आणि सिंगापूर मध्ये २०१५ पासून Dance Embassy मध्ये प्रशिक्षण वर्ग घेतात.
 
चला तर मग ह्या Bollywood Party मध्ये आपले व्यायामास उपयुक्त कपडे आणि बूट घालून हजार व्हा. सोबत एक छोटा towel आणि आपली पाण्याची बाटली जरूर ठेवा.
 
भेटूया तर मग ह्या शनिवारी २ मे ला संध्याकाळी ६ वाजता


आपली कार्यकारिणीDownload Member's App
IOS Android

Maharashtra Mandal (Singapore)

Established 1994 | UEN S94SS0093G

138, Robinson Road, #02-26, OXLEY TOWER, Singapore 068906  Fax # : 63993699

Powered by Wild Apricot Membership Software