• Home
  • मकर संक्रांत - हळदी कुंकू

मकर संक्रांत - हळदी कुंकू

  • Sun, January 15, 2023
  • 5:30 PM - 7:00 PM
  • The Interlace, Function Room 1, 180 Depot Road, Singapore 109684

Registration is closed

मराठी अस्मिता, मराठी मन, मराठी परंपरेची मराठी शान,

संक्रांतीचा सण, घेऊन आला नवचैतन्याची खाण!
तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला..!

मकर संक्रांत हळदी - कुंकू

एकमेकांच्या साथीने हा आनंदाचा सोहळा रंगावा यासाठी महाराष्ट्र मंडळातर्फे  हळदी कुंकू व चहापानाचा कार्यक्रम करण्याचे योजिले आहे. याकरिता आग्रहाचे निमंत्रण!

तारीख : १५ जानेवारी २०२३
वेळ : सायं ५:३० ते ७:००
पत्ता : The Interlace, Function Room 1, 180 Depot Rd, Singapore 109684

Download Member's App
IOS Android

Maharashtra Mandal (Singapore)

Established 1994 | UEN S94SS0093G

138, Robinson Road, #02-26, OXLEY TOWER, Singapore 068906  Fax # : 63993699

Powered by Wild Apricot Membership Software