• Home
  • MMS संवाद: एका यशस्वी शेफ चा प्रवास

MMS संवाद: एका यशस्वी शेफ चा प्रवास

  • 22 May 2022
  • 16:00
  • ZOOM
  • 61

Registration


Registration is closed


नमस्कार मंडळी,

विचारांची देवाण-घेवाण आणि मार्गदर्शन- संवाद एक चर्चासत्र या उपक्रमा अंतर्गत पुढील चर्चा पुष्प आपण आपल्या मंडळाचे आजीव सदस्य, सर्वांच्या परिचयाचे सुप्रसिद्ध शेफ, व्यावसायिक श्री. मिलिंद सोवनी यांच्याशी संवाद साधून वाहणार आहोत.

तर मग राखून ठेवा ही वेळ - रविवारी दिनांक 22 मे रोजी दुपारी 4:00 वाजता!

श्री. मिलिंद आपल्यासोबत त्यांच्या शेफ म्हणून ३८ वर्षांच्या  प्रवासा विषयी दिलखुलास गप्पा मारणार आहेत तसेच तरुणांना/ किशोर वयीन युवक युवतींना या क्षेत्राबद्दल मार्गदर्शन देखील करणार आहेत.

चला तर मग,ऐकुया या रंगतदार गप्पा आणि जाणून घेऊया श्री. मिलिंद यांनी खास आपल्या या संवाद साठी नव्याने  आविष्कार केलेल्या पाककृती बद्दल!

एका यशस्वी शेफ चा प्रवास

मुलाखतकार - श्री राहुल फोंडके

पाककृती मुलाखतकार: अरुण तरुण सदस्य चि. पराग परब

हा कार्यक्रम Zoom द्वारे सादर केला जाईल.

नोंदणीसाठी लिंक

सस्नेह, 

म. मं. सिं. कार्यकारिणी


Download Member's App
IOS Android

Maharashtra Mandal (Singapore)

Established 1994 | UEN S94SS0093G

20 Maxwell Road, #09-17, Maxwell House, S069113  Fax # : 63993699

Powered by Wild Apricot Membership Software